ผลงานเตาเผาศพ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม จ.เชียงใหม่