วัดวังทองวราราม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก