วัดเขาปรีดี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบบใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง