เกี่ยวกับเรา

ด้านบริการติดตั้งเตาเผาศพ

บริษัท ทีมเทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


ประวัติความเป็นมาของ บริษัท ทีมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งกิจการเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 ( หนึ่งล้านบาทถ้วน ) เพื่อประกอบกิจการ การออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อม จำหน่าย เตาอุตสาหกรรม เตาเผาศพปลอดมลพิษ ก่อสร้างอาคารเมรุ เตาเผาขยะปลอดมลพิษ และอื่น ๆ จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 17 ปี และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 2,000,000 บาท ( สองล้านบาทถ้วน )

ทางบริษัท ทีมเทค แอน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เลขที่ (สบ) 10 - 21/2546 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 จากกระทรวงอุตสาหกรรม มีมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบ ISO 9000 : 2008 ในการผลิต และการให้บริการภายใต้นโยบายคุณภาพ

“ มุ่งมั่นพัฒนา อย่างมีคุณภาพ และบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ”
บริการของเรา
จำหน่ายสินค้าเครื่องออกกำลังกาย

บริษัท ทีมเทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


คือผู้นำเข้าและจำหน่าย สินค้าเครื่องออกกำลังกายครบวงจร รวมทั้งลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานออกกำลังกาย ต่าง ๆ ทั้งปลีกและส่ง เราคัดสรรเครื่องออกกำลังกายคุณภาพที่ใช้ในภายในบ้าน และเครื่องออกกำลังกายมืออาชีพสำหรับศูนย์ฟิตเนส ยิม ให้ทั้งหน่วยงานเอกชนและรัฐบาล

เรานำเข้าสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำ เรานำเข้าจากโรงงานโดยตรง แบบ OEM จึงได้ราคาที่คุ้มค่า กับคุณภาพระดับแบรนด์ชั้นนำ


วิสัยทัศน์และภาระกิจองค์กร

เราเน้นในเรื่องความพอใจของลูกค้า ด้านราคา และ คุณภาพที่เหมาะสม เราสรรหาเครื่องออกกำลังกายที่เน้นการใช้งานตรงความต้องการและดีไซน์ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เครื่องออกกำลังในชีวิตประจำวัน ได้สม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

ในปี พ.ศ 2561 ทางบริษัทได้มีส่วนในการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายที่ดีให้กับ กองทัพภาคที่ 2 และ กองทัพภาคที่ 4 ของกองทัพบกไทย เพื่อยกระดับตามนโยบายทางทหาร (SMART MAN SMART SOLDIER)


บริการของเรา