เตาเผาศพ

October 4, 2019

สุสานหลวง ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาม มีตรวจวัดอากาศ

ผลงาน สุสานหลวง ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาม […]
October 4, 2019

สุสานบ้านเหนือ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผลงาน สุสานบ้านเหนือ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
October 4, 2019

วัดหนองหัวลิง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอาคารเมรุ พร้อมเตาคู่

ผลงาน วัดหนองหัวลิง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ […]
October 4, 2019

วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผลงาน วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น […]
October 4, 2019

วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผลงาน วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
October 4, 2019

วัดวังทองวราราม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ผลงาน วัดวังทองวราราม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
October 4, 2019

วัดป่าเทพเจริญธรรม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผลงาน วัดป่าเทพเจริญธรรม ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
October 4, 2019

วัดเขาปรีดี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบบใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

งานติดตั้ง วัดเขาปรีดี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช […]
August 24, 2019

เตาเผาศพ พร้อมเมรุ วัดไทรหลวง จ.น่าน

ผลงานเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดน้ำมัน แบบเตาเดี่ยว พร้อมเมรุ วัดไทรหลวง […]