บริการติดตั้งเตาเผาศพ

บริษัท ทีมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


มีทีมงานที่มีความชำนาญงาน ด้านการติดตั้ง และบริการให้กับลูกค้าภายหลังจากการก่อสร้างติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษแล้วเสร็จ ทางบริษัทรับประกันความชำรุดเสียหาย เป็นระยะเวลา 2 ปี เข้าบริการตรวจเช็คทุกๆ 4 เดือน และมีสต๊อกสินค้า - อะไหล่ ขนาดใหญ่ พร้อมที่จะดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุง แก้ไข งานให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้ท่านได้เชื่อมั่น และมั่นใจ ในการบริการของเราได้ตลอด

CAR

มีทีมงาน วิศวกร และทีมช่างที่มีความชำนาญ

ทีมช่างที่มีความชำนาญ พร้อมให้บริการ

มีทีมงานตรวจเช็ค ซ่อม และให้บริการหลังการขาย

ตรวจเช็ค ซ่อม และให้บริการหลังการขาย

มีสต็อกอะไหล่วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมทั้งดูแลให้บริการลูกค้าอย่างสมบูรณ์

เพื่อประสิทธิภาพของสินค้าให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และให้ลูกค้าเชื่อมั่น และมั่นใจ ในคุณภาพและการให้บริการของเรา มีมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบ ISO 9001 : 2008 ในการผลิต และการให้บริการภายใต้นโยบายคุณภาพ

เตาเผาศพเทคเทอร์ม ( Tectherm )


เป็นเตาเผาศพปลอดมลพิษแบบควบคุมอากาศ ( Staved Air ) ระบบ 2 ห้องเผา ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาตามหลักวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรที่มีระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทั้งระบบการติดตั้งเป็นเตาเผาเดี่ยว และระบบเตาคู่ โดยแบ่งประเภทเตาออกเป็น 3 ชนิด คือ

ห้องเผาไหม้ศพ ( Primary Chamber )


ได้ทำการออกแบบให้มีการเก็บความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าการสูญเสียความร้อน ( Heat Loss) ต่ำทำให้ประหยัดเชื้อเพลิง

สามารถควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้ได้ 0 – 1,200 °C ( อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาศพ 800 – 900 °C )

มีระบบเติมอากาศช่วยในการเผาไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผนังภายในห้องเผาไหม้กรุด้วยวัสดุทนความร้อน จำนวน 3 ชั้น ชั้นแรก เป็นอิฐทนไฟ ทนความร้อนได้ 1,400 °C ชั้นที่ 2 เป็นอิฐฉนวนทนไฟ ทนความร้อนได้ 1,400 °C และชั้นที่ 3 เป็นเซรามิคไฟเบอร์ ( Ceramic Fiber Blanket ) ทนความร้อนได้ 1,200 °C )

ผนังภายนอกด้านหน้าบุด้วยโลหะไร้สนิม ( Stainless Steel ) หรือหินแกรนิต ให้ความสวยงามและทนทาน

มีระบบการเปิด – ปิด ประตูเลื่อนขึ้น – ลง โดยการกดปุ่มอัตโนมัติ

ห้องเผากลิ่น – ควัน ( Secondary Chamber )


เป็นห้องเผาไหม้แก๊ส และควันเพื่อทำการขจัดกลิ่น และควัน ตลอดจนมลพิษต่าง ๆที่ออกมาจากห้องเผาศพด้วยอุณหภูมิสูง 850 - 1,000 °C

มีระยะเวลาในการกักเก็บเพื่อเผาซ้ำ ( Retention Time ) เป็นระยะเวลา 1.09 วินาที

การทดสอบคุณภาพเตาเผาศพ


มีการตรวจวัดค่าความทึบแสง ( Opacity ) ระหว่างทำการเผาศพโดยมีค่าความทึบแสงไม่เกินร้อยละ 10 ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาศพคำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศหรือ 760 มิลลิเมตรปรอทที่อุณหภูมิ 25 °C ออกซิเจน 11% สภาวะแห้งตามาตรฐานการเก็บตัวอย่างของ US.EPA.

ผลงานการติดตั้ง

ติดต่อบริการติดตั้งเตาเผาศพ

บริษัทรับประกันความชำรุดเสียหาย เป็นระยะเวลา 2 ปี เข้าบริการตรวจเช็คทุกๆ 4 เดือน